Здравна каса

От началото на реформата в болничното здравеопазване Военна болница работи по договор със Здравната каса. Този договор осигурява безплатното лечение на лица извън контингента. С други думи осигурява свободен достъп на граждани нуждаещи се от болнично лечение до болницата по реда на Закона за Здравното осигуряване.

КАКВО ЗНАЧИ ТОВА?
За да стане ясно ще се опитаме да отговорим на някои по често задавани въпроси.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА ВЪВ ВОЕННА БОЛНИЦА БЕЗПЛАТНО?

1. Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. Цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. Курсанти във висшите военни училища;
4. Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
5. Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
6. Пенсионирани военнослужещи;
7. Ветерани от войните;
8. Военноинвалиди и военнопострадали;
9. Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
10. Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
11. Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор със здравната каса.

Прегледите и приема на пациенти за стационарно лечение се извършват по реда на Наредба Н – 8 /03.08.2012 на Министерство на отбраната.

Клинични пътеки за които ВМА-МБАЛ-Пловдив има сключен договор с РЗОК за 2014 г.

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

блок 1

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

блок 1

4

Субарахноиден кръвоизлив

блок 1

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

блок 1

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

блок 1

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

блок 1

17

Мултиплена склероза

блок 1

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

блок 1

19

Епилептичен статус

блок 1

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

блок 1

25

Паркинсонова болест

блок 1

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

блок 1

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

блок 1

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

блок 1

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

блок 1

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация

блок 1

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

блок 1

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

блок 1

66*

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

блок 1

68*

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

блок 1

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

блок 1

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

блок 1

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

блок 1

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

блок 1

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

блок 1

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

блок 1

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

блок 1

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

блок 1

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

блок 1

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение

блок 1

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

блок 1

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

блок 1

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

блок 1

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

блок 1

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

блок 1

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

блок 1

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия

блок 1

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

блок 1

131

Оперативно отстраняване на катаракта

блок 1,2

133

Хирургично лечение на глаукома

блок 1,2

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

блок 1,2

135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност

блок 1,2

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

блок 1,2

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми – изключва се код 95.35

блок 1,2

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

блок 1,2

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

блок 1

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

блок 1

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

блок 1

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години – изключват се процедури с кодове 54,93 и 54,94

блок 1

164

Оперативни процедури върху апендикс – за блок 2, само спешни състояния.

блок 1,2

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома – за блок 2, само спешни състояния.

блок 1,2

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – за блок 2, само спешни състояния.

блок 1,2

167

Оперативни процедури при хернии

блок 1

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – за блок 2, само спешни състояния.

блок 1,2

169

Конвенционална холецистектомия

блок 1

170

Лапароскопска холецистектомия

блок 1

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

блок 1

172

Оперативни процедури върху черен дроб

блок 1

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

блок 1

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност

блок 1

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

блок 1

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

блок 1

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

блок 1

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 – за блок 2, само спешни състояния.

блок 1,2

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – за блок 2, само за лица над 8 години.

блок 1,2

181

Оперативно лечение при остър перитонит

блок 1,2

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

блок 1,2

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

блок 1

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

блок 1

184.2

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

блок 1

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден

блок 1

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност

блок 1

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

блок 1

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

блок 1

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

блок 1

214.1

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

блок 1

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

блок 1

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  

блок 1

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

блок 1

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

блок 1

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

блок 1

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

блок 1,2

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на
миокарда

блок 1

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

блок 1.1

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

блок 1,2

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

блок 1,2

259

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

блок 1

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

блок 1

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

блок 1

262

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност

блок 1

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

блок 1

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област

блок 1,2

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

блок 1

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

блок 1

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

блок 1,2

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

блок 1

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

блок 1

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

блок 1

КАКВО ЗАПЛАЩА ПАЦИЕНТА ПРИЕТ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА?
Пациентите приети по клинични пътеки дължат само потребителска такса определена със Закона за задължителното здравно осигуряване, ако не попадат в групата лица освободени от такава. Засега таксата е 2% от минималната работна заплата и за не повече от 10 дни в една календарна година. Всички консумативи, лекарства изследвания и други са безплатни за пациента.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ПАЦИЕНТА ВЪПРОСИ?
Пациентите решили да се лекуват във Военна болница могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси в болницата на регистратурата в поликлиниката или на телефони:
032/ 609 861 – Регистратура
032/ 609 824 – Заместник началник по лечебната част
032/ 608 333 – Началник ДКБ

Информация на тези телефони може да се получи в работно време – от 08.00 до 14.00 часа.