Здравна каса

От началото на реформата в болничното здравеопазване Военна болница работи по договор със Здравната каса. Този договор осигурява безплатното лечение на лица извън контингента. С други думи осигурява свободен достъп на граждани нуждаещи се от болнично лечение до болницата по реда на Закона за Здравното осигуряване.

КАКВО ЗНАЧИ ТОВА?
За да стане ясно ще се опитаме да отговорим на някои по често задавани въпроси.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА ВЪВ ВОЕННА БОЛНИЦА БЕЗПЛАТНО?

1. Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. Цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. Курсанти във висшите военни училища;
4. Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
5. Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
6. Пенсионирани военнослужещи;
7. Ветерани от войните;
8. Военноинвалиди и военнопострадали;
9. Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
10. Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
11. Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор със здравната каса.

Прегледите и приема на пациенти за стационарно лечение се извършват по реда на Наредба Н – 8 /03.08.2012 на Министерство на отбраната.

Клинични пътеки за които ВМА-МБАЛ-Пловдив има сключен договор с РЗОК за 2015 г.

№ НА КП НИМЕНОВАНИЕ БЛОК Единична цена на КП в лв.
       
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза блок 1 620
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив блок 1 774
4 Субарахноиден кръвоизлив блок 1 1000
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми  блок 1 461
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) блок 1 450
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък блок 1 480
17 Мултиплена склероза блок 1 533
18 Епилепсия и епилептични пристъпи блок 1 300
19 Епилептичен статус блок 1 500
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години блок 1 500
25 Паркинсонова болест блок 1 231
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт блок 1 600
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност блок 1 120
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – само процедури 48,36 и  49,31 блок 1 850
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт блок 1 579
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума блок 1 920
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация блок 1 420
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик блок 1 700
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит блок 1 420
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години блок 1 330
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика блок 1 130
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи блок 1 440
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация блок 1 420
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст блок 1 450
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст блок 1 426
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години блок 1 333
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години блок 1 700
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години блок 1 600
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години блок 1 600
114 Глухота – диагностика и консервативно лечение блок 1 300
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден блок 1 150
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни блок 1 340
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана блок 1,2 535
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха блок 1 535
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците блок 1,2 319
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята блок 1 546
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия блок 1,2 380
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини блок 1,2 1644
131 Оперативно отстраняване на катаракта блок 1,2 360
133 Хирургично лечение на глаукома блок 1,2 390
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност – изключват се процедури с кодове  12.14; 12.59; 12.73; 13.65; 14.24; 14.34 и 14.35 блок 1,2 150
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност – изключват се кодове 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21; 15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9 за блок 2 блок 1,2 300
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност блок 1,2 410
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми – изключва се код 95.35 Блок 1,2 273
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му Блок 1,2 249
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години блок 1 2700
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години блок 1 1621
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години блок 1 2453
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години – изключват се процедури с кодове 54,93 и 54,94 блок 1 939
164 Оперативни процедури върху апендикс – за блок 2, деца над 10 год. Блок 1,2 558
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома  Блок 1 624
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – блок 2, деца над 10 год. Блок 1,2 426
167 Оперативни процедури при хернии  - за блок 2, деца над 10 години. блок 1,2 574
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – за блок 2, само спешни състояния. Блок 1,2 601
169 Конвенционална холецистектомия блок 1 1127
170 Лапароскопска холецистектомия блок 1 880
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища блок 1 2138
172 Оперативни процедури върху черен дроб блок 1 3000
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест блок 1 1355
174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност блок 1 4500
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност блок 1 1720
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години блок 1 1000
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции блок 1 1200
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 -1 Блок 1 1100
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия Блок 1 200
181 Оперативно лечение при остър перитонит Блок 1,2 2000
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси Блок 1,2 1375
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания блок 1 714
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  – за блок 2 над 10 години блок 1,2 500
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани – за блок 2 над 10 години блок 1 2000
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден – за блок 2, деца над 10 години. блок 1,2 454
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност блок 1 900
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност блок 1 700
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания блок 1 1500
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми блок 1 384
214.1 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания блок 1 1550
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия блок 1 450
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  - само за процедури с код*78.15; *78.17; 78.18; *78.55; *78.56; *78.57; *78.58; *78.65; *78.66; *78.67; *78.68; *79.09; *79.15; *79.16; *79.25; *79.26; *79.27; *79.37; *79.39; *79.56; *79.65; *79.66; *79.75; *79.76; *83.64; *84.11; *84.12 блок 1 910
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник блок 1 365
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - само процедури скодове*78.12; 78.13; *78.51; *78.52; *78.53; *78.61; *78.62; *78.63; *79.11; *79.12; *79.21; *79.22; *79.32; *79.33; *79.41; *79.42; *79.52; *79.53; *79.54,*81.93; *82.21; *82.41; *82.46 и *83.42 блок 1 460
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник блок 1 275
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система Блок 1,2 482
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда Блок 1,2 482
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции Блок 1.1 и 1.2 482
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система Блок 1,2 330
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат Блок 1,2 330
259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност Блок 1,2 1000
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност – само процедури с кодове *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63 Блок 1,2 705
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност Блок 1,2 400
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност блок 1 200
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията Блок 1,2 420
264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област Блок 1,2 300
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – само за кодове *18.21; *18.5, *18.6; *21.91, *27.41, *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89 Блок 1,2 714
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости – само код 21,72 блок 1,2 803
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) блок 1 400
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години блок 1 689
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) блок 1 472

 


КАКВО ЗАПЛАЩА ПАЦИЕНТА ПРИЕТ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА?
Пациентите приети по клинични пътеки дължат само потребителска такса определена със Закона за задължителното здравно осигуряване, ако не попадат в групата лица освободени от такава. Засега таксата е 2% от минималната работна заплата и за не повече от 10 дни в една календарна година. Всички консумативи, лекарства изследвания и други са безплатни за пациента.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ПАЦИЕНТА ВЪПРОСИ?
Пациентите решили да се лекуват във Военна болница могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси в болницата на регистратурата в поликлиниката или на телефони:
032/ 609 861 – Регистратура
032/ 609 824 – Заместник началник по лечебната част
032/ 608 333 – Началник ДКБ

Информация на тези телефони може да се получи в работно време – от 08.00 до 14.00 часа.