ВМА МБАЛ Пловдив /Военна болница/ е ведомствено лечебно заведение, част от Военно Медицинска Академия, към Министерството на отбраната регистрирано по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ.
ВМА-МБАЛ-Пловдив е акредитирана с Много добра оценка за срок от четири години със Заповед №РД 01-188/26.06.2012 г. на Министъра на здравеопазването. Има възможност за практическо обучение на:
1. Студенти от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "медицинска сестра".
2. Студенти от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по..." по специалностите-медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор и помощник-фармацевт.
3. Студенти по професионално направление "Обществено здраве" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".
4. Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Вътрешни болести, Нервни болести, Хирургия.
Въпреки ведомствения си характер то е отворено за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, по които болницата има сключен договори със Здравната каса за лечение по клинични пътеки и Фондове за доброволно здравно осигуряване.
Болницата е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение. Разполага с три клиники: по вътрешни болести, по хирургия и по нервни болести, добре уредена реанимация и четири отделения – очно, отолангично, по физикална и рехабилитационна медицина и ОАИЛ. Има Консултативно-диагностичен блок с девет приемни кабинета и модерна регистратура управляваща потока от пациенти. Към Консултативно-диагностичнния блок има и три диагностични отделения – отделение по образна диагностика, отделение по клинични анализи /клинична лаборатория/ и отделение по Клинична патология, разполагащи със съвременна диагностична апаратура.
Болницата работи по договор със Здравната каса по 97 клинични пътеки. Достъп до лечебното заведение имат всички пациенти от цялата страна, а не само тези от контингента на болницата. Лекуват се и такива извън договора със здравната каса, срещу заплащане по утвърден ценоразпис.